Rif‘at Yazgan

Fâtih Cami ders-i âmlarından Harputlu Mehmed Alî Efendi’nin oğlu olarak H. 12 Rebi’ü’l-evvel 1274/M. 1 Kasım 1857 tarihinde İstanbul’da doğmuş olan Rif‘at Yazgan’ın tam ismi Mehmed Rif‘at’tır. 8 yaşında iken babası vefât etmiş, zorlukla okuduğu sıbyân ve rüşdî mekteblerini ikmâl eyledikten sonra H. 1292/M. 1875’de Muhâsebe-i Mâliyye Kalemi’nin hulefâlarından olup tahrîr ve tahsîl dâ’irelerinin kalemlerinde görev almıştır.

H. 1298/M. 1881’de Defterhâne-i Hâkanî Nezâreti Muhâsebe Kalemi’ne naklolunan Rif‘at Yazgan, senelerce hizmetten sonra kalemin müdür mu‘avinliğine terfi etmişse de, Meşrutiyet’in ilânı ile yürürlüğe giren umûmî tensîkatta teka‘üde sevkedilmiştir. Bundan sonra herhangi bir vazîfe almamış ve 1942’deki vefâtına kadar yazı ile meşgul olmuştur. Bu nedenle inkılâbda “Yazgan” soyadını ahzeylemiştir.

Kendisi ile tanışmış olan İbnülemin’in “kısa boylu, kırmızı yüzlü, beyaz sakallı, dinç, şu’uru tam” olarak tanımlamış olduğu Rif‘at Yazgan’ın, yağlıboya birkaç tablosu hocasının oğlu Feyhaman Duran tarafından yapılmıştır. Ayrıca İbnülemin’e, çalışma hayatı boyunca Eyüp’deki hânesinden işine yürüyerek gidip gelmiş, ömrünce ağzına rakı, tütün sürmemiş, hatta harama da uçkur çözmemiş olduğunu beyân etmiştir. Buna rağmen ikinci evliliği son derece sorunlu geçmiştir.

Pek küçük yaşta iken kömür tozundan yaptığı mürekkebi midye kabuğundan hokkasına koyarak, ısırganotu sapından yaptığı kalemiyle mezartaşı kitâbelerini taklid eden Rif‘at Yazgan, buna şâhid olan Siyâhî Mehmed Selîm Efendi’den aldığı ilk yazı derslerinin ardından Yahyâ Hilmî Efendi’ye devam etmiş, daha sonra Şevkî Efendi’den de 5 sene sülüs ve celî meşkedip icâzet almıştır. Bilâhare Sâmî Efendi’den de istifâde etmek istemişse de muvaffâk olamamıştır.

Boş vakitlerinde Şehremâneti’nde vergi tezkîresi doldurup Defter-i Hâkanî Nezâreti’nde tapu tezkîresi yazan Rif‘at Yazgan’ın, İstanbul’un değişik mezarlıklarında bulunan çok sayıda mezartaşı kitâbesini yazdığı bilinmektedir. Bunlardan kazandığı parayla da, vefatına kadar yaşayacağı Eyüp, Otakçılar’daki evi satın almıştı.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 302.

 

İsmail Orman, 2 ekim, 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s