Ohrili Halîl Hâmid Efendi

Ohrili Halîl Hâmid Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Muhtemelen medrese eğitimi almak için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ile İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin şâkirdânından İbrahim Râtib Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1203/M. 1788-1789 senesinde icâzet almıştır.

İcâzetini aldıktan sonra sıbyân mekteblerinde hüsn-i hat mu‘allimliği ile meşgul olduğu anlaşılan Ohrili Halîl Hâmid Efendi’nin eldeki âsârı kudretli hattatlardan olduğuna işâret etmektedir. Vefât tarihi ve medfeni nice emsâli gibi meçhûldür.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar; Pera Mezat, 30 Eylül 2012, s. 186.

 

 

İsmail Orman, 11 mayıs 2018