Mustafa Sıdkî Efendi

Cebeci Ocağı Kethüdâsı Sâlih Efendi’nin oğlu olan Mustafa Sıdkî Efendi, babasının delâletiyle alındığı Kethüdâ Kalemi’nden yetişmiş, bir süre Mısır’da görev yaptıktan sonra H. 1169/M. 1756 yılında pây-i tahta dönerek, sırasıyla Kethüdâ Kâtibi, Tersâne Emîni, Darphâne Nâzırı, Başmuhasebeci, Haremeyn Muhâsebecisi ve Ordu Kâtibi olmuş, Defter Emîni’ne vekâlet etmekte iken Receb-1183/Kasım-1769’da vefât etmiştir. Üsküdar’da medfûndur.

Zamanın ilim çevrelerinin nâmlı sîmâlarından olan Mustafa Sıdkî Efendi, bilhassa matematik alanındaki çalışmaları ile Osmanlı ilim âleminin mümtâz isimleri arasına girmiştir. Batı eserlerini de inceleyerek İslâm geleneğine ait eserleri ıslah etmeye çalıştığı Islâh ve Tahrîru Kitâb-i İstihrâci’l-evtâr fi’d-dâ‘ire, Islâh ve Tahrîru Kitâb-i Ameli’d-dâ‘ireti’l-maksûmeti, Risâle fî İlmi’l-cebr ve’l-mukabele, Risâle fi’l-misâha, Devâ’ir-i İctimâ ve İstikbâlin Resm ü İsti’mâli, Rüsûm li-ba’zı’l-âlâti’l-felekiyye, Risâle fi’l-hey‘e adlı eserleri, ilmî yönünün kudretine delâlet eder. Ayrıca müstakil dîvânı ve Mecmû’-i Hafîza adlı eseri ile Arapça ve Türkçe şi’ir ve inşâda da mâhir olduğunu göstermiştir.

Sikke Ressâmı Ömer Efendi’den öğrenmiş olduğu sülüs ve nesih hatlarında mâhir bir hattat olan Mustafa Sıdkî Efendi’nin, mezkûr âsârının muhtelif nüshâlarını dest-i hattıyla yazmış olduğu anlaşılmaktaysa da, ketebe koymamış olduğundan tefrîki mümkün değildir. İlmen halifesi olan Şekerzâde Feyzullah Sermed Efendi’nin hüsn-i hatta da çırâğı olması kuvvetle muhtemeldir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 531; Sicill-i Osmânî, III, s. 225; Osmanlı Müellifleri, II, s. 285; III, s. 278.


 

İsmail Orman, 5 ekim 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s