Mustafa Ferîd Bey

Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Odası hulefâsından ve Târikat-ı Şa’bâniyye meşâyihinden Alî Necîb Efendi’nin oğlu olarak H. 1274/M. 1857 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra Arapça ve Farsça okumuş ve babasının delâletiyle H. 1287/M. 1871’de Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girmiştir. Nice zaman hizmette sonra Mühimme Odası’na nakil ve H. 1303/M. 1886’da rütbe-i mütemâyiz ile nâme-nüvisliğe terfi etmiş olan Mustafa Ferîd Bey, sırasıyla Mühimme Kalemi Baş-kâtib Mu’avinliği’nde, Evâmir Kalemi Mümeyyizliği’nde ve bilâhare müdürlüğünde bulunmuştur.

Daha sonra ûlâ sınıf-ı sânîsi rütbesi ile Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi Müdürlüğü’ne ta’yin olunmuşsa da, Meşrutiyet’in ilanından sonraki tensîkatta kadro harici bırakıldığından teka’üdünü istemiş, 1914 yılında açılan Medresetü’l-hattâtîn’de de bir müddet divânî ve celî-dîvânî mu‘allimi olarak vazîfe almıştır. Şi’irle de meşgul olup daha ziyâde latîfe tarzında mizâhî manzûmeler yazmış olan Mustafa Ferîd Bey’in 1930 senesi civarında vefât etmiş olduğu sanılmakla birlikte medfeni ma’lûm değildir.

Hat san‘atına Şevkî Efendi’den sülüs, nesih ve icâze yazılarını meşkederek başlamış olan Mustafa Ferîd Bey, Necmeddîn Okyay’ın beyânına göre, tertiblemiş olduğu sülüs-nesih murakka’ ile icâzet almış, ayrıca Dîvân-ı Hümâyûn’da teşrîk-i mesâ’îde bulunmuş olduğu Sâmî Efendi’den istifâde ile tuğra, dîvânî ve celî dîvânîde de tekemmül eylemişti. Daha ziyâde Dîvân-ı Hümâyûn’un fermân, berât ve menşur gibi resmî yazılarıyla uğraşmış olan Ferîd Bey, bilhas tuğra tertibinde  ve celî sülüsle tertiblemiş olduğu istiflerle adından söz ettirmişse de, hattatlığı meslek ittihâz eylememiş olduğundan kudretiyle orantılı bir şöhrete ulaşamamıştır. Medresetü’l-hattâtîn’nden öğrencisi olan Halim Özyazıcı dışında da tilmizi bulunmamaktadır.

 

Mustafa Ferîd Bey’in Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 778; İst.A., X, 5674; Hat Sanatı Tarihi, ss. 195-196.

 

İsmail Orman, 6 ağustos 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s