Mısrî Yusuf Efendi

Mısırlı olduğu için “Mısrî” künyesiyle ma’rûftur. Tahsîlini memleketinde ikmâl eyledikten sonra İstanbul’a giderek medreseye girdiği ve dînî ilimler tahsîli aldığı anlaşılmaktadır. Bir yandan da hüsn-i hat dersleri alıp me’zûn olduktan sonra sıbyân mekteblerinde mu’allimlik yapmağa başladığı ve ta’lim-i talebe ile meşgul olduğu bilinen Mısrî Yusuf Efendi’nin, Ahmed Cenâb Efendi’ye sülüs ve nesihden icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 4 nisan 2018