Mîr Ahmed Efendi

Hattatlığı ile meşhûr Sadrazâm Ferhâd Paşa’nın oğlu olan Mîr Ahmed Efendi İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasının dâ’iresinde yetişmiş ve ondan aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Vaktinin kudretli hattatlarından olduğu menkûldür.

Babasının bir entrika sonucu katlinden sonra gözden düşmüş olduğu sanılan Mîr Ahmed Efendi, muhtemelen bazı küçük kitâbet hizmetlerinde istihdâm edilmiştir. Vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı gibi, yazısına da tesâdüf edilmemiştir. Kardeşi Mîr Mustafa Efendi’ye meşk verdiği bilinmektedir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 537; Türk Hattatları, s. 93; Hat Sanatı Tarihi, s. 59.

 

İsmail Orman, 1 şubat 2017