Mehmed Za‘îfî Efendi

Beykoz’a bağlı Akbaba Köyü’nün imâmı Hâfız Mustafa Efendi’nin oğlu olan Mehmed Za‘îfî Efendi, genç yaşta babasından hıfz-ı Kur‘ân eylediği gibi hüsn-i hat ve mûsıkî dersleri aldı. Bilâhare tekemmül için Kanlıcalı Mustafa Efendi’nin dersine müdâvemetle sülüs ve nesihten icâzetiyle şeref-yâb oldu.

Babasının vefâtı üzerine peder-mânend usûlüyle mezkûr imâmeti der-uhde eylediyse de, daha sonra İstanbul’da Âbid Çelebi Mescidi’nin imâmlığına ta’yin edildi. Ayrıca o civârdaki mektebin mu‘allimliğini de yapan Mehmed Za‘îfî Efendi, bir aralık Bursa’ya giderek Celvetî meşâyihinden Üftâdezâde İbrâhim Sâdık Efendi’ye intisâb ve tekmîl-i sülûk ile hilâfet aldı.

Sultan Ahmed Hân-ı Sâlis’in cülûsundan (22 Ağustos 1703) birkaç hafta sonra vefât etmiş olan Mehmed Za‘îfî Efendi, Akbaba’da babasının yanına defnedilmiştir. Zamanının nâmlı hâfızlarından biri olduğu gibi, “Za‘îfî” mahlâsıyla şi’irler de yazmıştır. Ancak asıl şöhretini mûsıkî sahasındaki fa’aliyetlerine borçludur. Hatta küçük bir mûsıkî risâlesi kaleme aldığı da bilinmektedir.

Zamanın hüsn-i hat san‘atkârları meyânında müstesna bir mevki’e sahip olduğu nakledilen Mehmed Za‘îfî Efendi’nin, âsârına tesâdüf edilememiştir. Talebeleri arasında, çocukluğunda sülüs ve nesih hattını öğrettiği Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddîn Efendi’nin babası Müstakîm Mehmed Efendi de bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 77; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 454; Türk Musikisi Antolojisi, I, ss. 142-143, 260-272; Türk Musıkîsi Tarihi, I, s. 397; BTMA, ss. II, 41-42.

 

İsmail Orman, 7 ekim 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s