Mehmed Şefîk Seyfî Bey

İstanbullu asker hattatlardan bir diğeri olan Mehmed Şefîk Seyfî Bey’in terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız mahdûddur. Rüşdî ve idâdî tahsîlini ikmâl eyledikten sonra duhûl eylemiş olduğu Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne’den H. 1290/M. 1873 senesinde mülâzım-ı sânî rütbesiyle me’zun olup Soğukçeşme Askerî Rüşdî Mektebi hüsn-i hat mu’allimliğinde istihdâm olunduğu, senelerce hizmetin ardından rütbesi tedrîcen piyâde binbaşılığına kadar yükselmiş iken, H. 29 Ramazân 1319/M. 20 Ocak 1901 tarihinde Çubuklu’daki evinde vefât ettiği bilinmektedir.

İbnülemin’in Kâmil Akdik’ten duyduğuna göre, ikametgâhının bulunduğu Çubuklu İskelesi civârında köpeklerin hücûmuna uğrayıp can havliyle kendini denize atmış ve güçlükle denizden çıkarılabilmişti. Bu olayın vuku’undan sonra nakledildiği Mekteb-i Tıbbıye-i Şâhâne’de birkaç gün mukaddem vefât etmiş olan Mehmed Şefîk Seyfî Bey’in kısa boylu ve kara bıyıklı olduğu menkûldür. Vefât ettiği tarihte, takriben 45 yaşlarında olduğu anlaşılmaktadır.

Sülüs ve nesihi ilk olarak Yahyâ Hilmî Efendi’den öğrenmiş olan Mehmed Şefîk Seyfî Bey, bilâhare tilmizlerinden İbrahim Alâ’eddîn Bey’den de istifâde etmiş idi. Sülüs ve nesihte mâhir bir hattat olup müze ve koleksiyonlarda mahfûz kıt’a ve levhâları yazısının letâfetine delîldir. Adâşı olan meşhûr Şefîk Bey’den tefrîk için âsârına “Mehmed Şefîk el-ma’rûf bî-Seyfî” ketebesi düşerdi.

 

Mehmed Şefîk Seyfî Bey’in Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 298.

 

İsmail Orman, 19 haziran 2016

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s