Mehmed Rızâ Safvet Bey

Meşâhir-i hattâtînden Mehmed Şevket Vahdetî Bey’in oğlu olan Mehmed Rızâ Safvet Bey, H. 29 Zi’l-hicce 1273/M. 20 Ağustos 1857 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babasının sâyesinde iyi bir eğitim almakla beraber, son zamanlarındaki serkeşâne yaşam tarzı nedeniyle ailece zarûrete uğramış, nihâyet erken denilebilecek bir yaşta vefâtı üzerine, peder-mânend usûlüyle Nişân-ı Hümâyûn Kalemi’nin hulefâları arasına dâhil edilmiştir.

Nice zaman hizmetten sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kuyûd Odası’na nakledilen Mehmed Rızâ Safvet Bey, burada mümeyyizliğe kadar yükselmişse de, Meşrûtiyet’in ilânından sonra yapılan tensîkatta teka‘üde sevkedilmiş ve bu hâl üzere iken vefât etmiştir. Eyüp’te medfûn bulunan babasının yanına defnedildiği mervî ise de, mezartaşı mevcut olmadığından tarihi ma’lûm değildir.

Hüsn-i hat derslerini evvelâ babasından almış olan Mehmed Rızâ Safvet Bey, babasının vefâtından sonra Muhsinzâde Abdullah Bey’e devam ederek, H. 1292/M. 1876 senesinde muhakkak ve nesih hatları ile yazdığı hadis kıt‘ası ile icâzet almıştır. İcâzetinin tasdîk kısımlarında, babasının hocaları olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve ebû-Bekir Nâsih Efendi’nin de kuyûdâtı bulunmaktadır. Oğlu Su‘udü’l-mevlevî’nin iyi bir hattat olarak yetişmesini sağlamışsa da, herhangi bir öğrencisi tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 372; BOA. DH.SAİDd…46/183.

 

İsmail Orman, 3 ekim 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s