Mehmed Reşîd Efendi

Meşâhir-i hattâtînden Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin oğlu olan Mehmed Reşîd Efendi, babasının vefâtı tarihinde hayli küçük yaşta olduğundan, irâde-i seniyye ile alındığı Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nde yetişmiştir. Buradan me’zûn olduktan sonra da Hazîne-i Hümâyûn bendegânından olmuş, senelerce hizmette bulunduktan sonra H. 1190/M. 1784 senesinde Darbhâne-i Â’mire Kitâbeti ile saraydan çerâğ edilmiştir.

Burada da hüsn-i hizmeti ile takdîr kazandığı için hâcegân rütbesi ile Dîvân-ı Hümâyûn kâtibleri zümresine dâhil olan Mehmed Reşîd Efendi, H. 17 Zi’l-ka’de 1228/M. 11 Kasım 1813 tarihindeki vefâtına kadar buraya devam etmiştir. Eğrikapı hâricinde, babasının yanında medfûn olup mezartaşına mahkûk kitâbe şöyledir:

El-Fâtihâ

Allahü sübhânehu ve te‘alâ, Hattat Mehmed Râsim Efendizâde Mehmed Reşîd Efendi kuluna ve cemi’-i ehl-i imâna rahmet eyliye âmîn. Sene 1228. fî 17 Za.

Babasının son zamanlarında kendisinden sülüs ve nesih meşkine başlamış olan Mehmed Reşîd Efendi, ölümü üzerine tilmizlerinden Süleyman Fehîm Efendi’den istifâde ederek H. 1176/M. 1770 senesinde icâzet almıştır. Ancak hüsn-i hattaki asıl üstadı, Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’ndeki eğitimi esnâsında müstefiz olduğu Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’dir.

Mesâ’îsinden arta kalan zamanı yazıya hasretmiş olan Mehmed Reşîd Efendi, bir hayli mushâf-ı şerîf ve En‘âm-ı Şerîf yazmış ve kendisine müraca’at edenlere meşk olmak üzere birçok kıt‘a ve murakka’ meydana getirmiştir. Her ne kadar nesihte bir hayli kudretli olmakla beraber, babasının ayarında olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Bilinen yegâne öğrencisi ise Silâhî Sâlih Efendi’dir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 448; Hat ü Hattâtân, s. 163; Sicill-i Osmânî, II, ss. 349, 389; Kebecizâde; Kamusü’l-alâm, III, s. 2280; Son Hattatlar, 272; Meşhur Hattatlar, s. 147; Eyüp Sultan Tarihi, II, s. 621.

 

İsmail Orman, 1 ekim 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s