Mehmed Behçet Efendi

Acem kılıcı” nâmı ile ma’rûf Mustafa Seyfî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Behçet Efendi, tahsîlini husûsî mu’allimler nezâretinde tamamlamış ve bu esnâda Mehmed Giridî’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca ta’lik dersleri almışsa da, hocasının kimliği ma’lûm değildir. Eğitimini tamamladıktan sonra Defterhâne kalemlerinden birine hulefâ olarak, dîvânî ve siyâkat kalemlerinde de mahâret kazanmıştır.

Hüsn-i hizmeti nedeniyle defterdâr mektubcusu olan Mehmed Behçet EFendi 13 sene bilâ-fâsıla görev yaptıktan sonra hâcegân zümresine alınmış ve bazı küçük me’mûriyetlerin ardından Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel, Tersâne Emîni, azilden sonra Rûz-nâme-i Evvel ve tekrar Defterdâr-ı Şıkk-ı Evvel olmuştur. Bundan sonra tekrar Rûz-nâme-i Evvel ve ardından bir kez daha Şıkk-ı Evvel Defterdârı olmuş ve bu görevde iken H. 1168 senesi Zi’l-ka’de’sinde (1754) vefât etmiştir. Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi ittisâlindeki hânesinin yanına defnedilmişse de, mezarı daha sonra İsmâ’il Ağa Cami hazîresine nakledilmiştir.

Bilhassa resmî kitâbette zamanın nâmlı küttâbından olan Mehmed Behçet Efendi’nin, dönemin mûsıkî meclislerinin mümtâz sîmâlarından olduğu bilinmekteyse de, yazısına tesâdüf edilememiştir. Ayrıca ehl-i târik bir zât olup İmrahor Tekkesi şeyhi Resûlzâde Abdülhalîm Efendi’ye inâbetle icâzet aldığı ve ayrıca Şeyh Ahmed Efendi’den de istifâde ederek müstâhlef olduğu menkûldür. Hâl tercemesini ta’lik hattatları meyânında verdiğimiz oğlu Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi ilk yazı derslerini ondan görmüştür.

 

 

 

İsmail Orman, 19 eylül 2017

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s