Mehmed Ârif Efendi

H. 1195/M. 1781 senesinde vefât ederek Üsküdar’daki Feyzullah Efendi Tekkesi’ne defnedilmiş olan Mehmed Ârif Efendi’nin mezartaşı kitâbesinde hattâtînden olduğu muhârrerdir. Ancak eseri görülmediği gibi, ismi de hattat tezkîrelerinde mukayyed değildir.

 

 

 

Kaynakça

Asırlar Boyunca Üsküdar, I, s. 427.

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018