Kütâhî Hasan Vehbî Efendi

Kütâhî Hasan Vehbî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girdiği ve bu esnâda Alî Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldığı tesbit edilmiştir.

Tahsîlini tamamladıktan sonra memleketine döndüğü anlaşılan Kütâhî Hasan Vehbî Efendi’nin Antalya Müzesi’nde bulunan H. 1259/M. 1843 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, mâ’işetini mushâf-ı şerîf tahrîrinden çıkaran hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Kütahya’da bir hayli tilmiz yetiştirmiş olup Hüseyin Fevzî Efendi bunlar arasındadır.

 

 

Kaynakça

TYTK, I, s. 33.

 

 

İsmail Orman, 20 mayıs 2018