Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi

Türk hat san‘atında daha ziyâde Hâfız Osman’ın mukallidi olarak iştihâr etmiş olan ebû-Bekir Râşid Efendi, Mehmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Konya’da doğmuştur. Nitekim memleketine nisbetle Türk hattatları meyânında “Konyalı” lâkabı ile yâd olunmuştur. Öte yandan bazı âsârına “seyyid” ünvânı ile ketebe koyduğu da tesbit edilmiştir.

İbtidâ’î tahsîli ile birlikte hıfz-ı Kur‘ana gayret ile kısa zamanda ikmâl eyleyerek beldesinin en nâmlı hâfızlarından biri hâline gelen Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi, ilk yazı eğitimini de Konya’nın meşhur hattatlarından Kazâzzâde Seyyid Ahmed Efendi’den almış idi. Bununla birlikte medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da da Hüseyin Hablî’den tecdîden sülüs ve nesih meşkine başlayarak, ondan da icâzet almış ve bir müddet muhtelif mekâtibde hüsn-i hat mu’allimliği yapmıştır. Kısa zamanda Hâfız Osman Üslûbu’nun mümtâz mümessillerinden biri hâline gelmesi münâsebetiyle de evâhir-i hâlinde Nur-ı Osmaniye Medresesi’ndeki meşkhânenin baş-mu’allimliğine ta’yin edilmiştir.

Nice zaman burada talebeye ta’lim vererek, bir hayli değerli hattat yetiştirmiş olan Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’nin “fünûn-ı hattı şahsında cem’eylemiş değerli birhattat” olduğuna, yâdigâr bırakmış olduğu âsâr şahâdet etmektedir. Bu hâl üzere iken H. 1197/M. 1782 yılında vefât etmiş olduğu nakledilirse de, medfeni tesbit edilememiştir.

Onyedi mushâf-ı şerîf ve bir miktar en‘am-ı şerîf kaleme almış olduğu menkûl olup tilâmizine meşk olarak Şeyh Hamdullah ve Hâfız Osman’ı taklîden yüzlerce murakka’ yazmış ve çok sayıda hilye-i şerîfe tertib eylemiştir. Bu cümleden olan tarihsiz bir murakka’ına özel koleksiyonda tesadüf edilmiştir.

Konyalı ebû-Bekir Râşid Efendi’nin meşkhânedeki vazîfesi esnasında yetiştirmiş olduğu tilmizlerinden en meşhûru, şüphesiz Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’dir. Onun dışında Konyalı İsmâ‘il Şâkir Efendi, İzzetzâde Mehmed Emîn Efendi, İmâmzâde Seyyid Alî Efendi, Seyyid Hüseyin Hâmid Efendi, Ubeydullah Zihnî Efendi, Alî bin İlyâs, Nur-ı Osmaniye Evkafı mütevellisi Emîn Efendi, Abdülkadir Efendi ve Berberzâde Ahmed Reşîd Efendi, tesbit olunabilen diğer öğrencileridir.

 

Konyalı Ebu-bekir Raşid Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Türk Hattatları, s. 176; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 137; Hat Sanatı Tarihi, s. 76; Antik A.Ş. Müzayede, 20 Aralık 2012, ss. 80-81.

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s