Kazasker Ahmed Reşîd Efendi

Tatarcıkzâde Abdullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Kazasker Ahmed Reşîd Efendi, fevkalade bir tahsîlin ardından bâ-imtihân müderris olup hayli müddet tedrîs-i ilimle meşgul olduktan sonra H. 1216/M. 1801-1802’de Kudüs’e nâ’il olarak devriyye mevâlîsinden olmuştur. H. 1222/M. 1807’de Mısır Mollası olmuş ve H. 1228/M. 1813 senesinde de Mekke Pâyesi’ni ittihâz eylemiştir.

İstanbul Pâyesi’ne hâ’iz iken H. 1231 senesi Rebi’ü’l-evvel’inde(Ocak-1812) Anadolu Pâyesi’ni elde eden Kazasker Ahmed Reşîd Efendi, Rebi’ü’l-ahir-1237/Ocak-1822’de bi’l-fi’il Anadolu Kazaskeri olmuştur. Azilden sonra H. 1241/M. 1825-1826 senesinde Rumeli Pâyesi’ne nâ’il olup Şevval-1242/Mayıs-1827’de nakîbü’l-eşrâf nasbedilmiştir. H. 1244/M. 1828-1829’da bu görevi de uhdesinde kalmak kaydıyla Rumeli Kazaskerliği’ne ta’yin edilmiştir.

H. 1246/M. 1830-1831 senesinde nakîblikden azledilmekle beraber kazaskerlik görevine devam eden Kazasker Ahmed Reşîd Efendi, bu hâl üzere iken H. 26 Şa’bân 1250/M. 28 Aralık 1834 tarihinde vefât etmiş ve Eğrikapı civârına defnedilmiştir. Vaktinin mu’teber âlimlerinden olup H. 1247/M. 1831-1832’de te’lîf eylediği Esrâr-ı salât adlı eseri Atatürk Kütübhânesi’ndedir.(64/2) Ayrıca eş’arı dahi mevcûddur.

Aklâm-ı sitteyi Mustafa Kütâhî’nin şâkirdânından Mahmud Râcî Efendi’den meşkederek, H. 1202/M. 1787-1788 senesinde Ayasofyalı Abdurrahmân Hilmî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almış olan Kazasker Ahmed Reşîd Efendi‘nin neşretmiş olduğumuz kıt‘asından, ta’lik hattında mâhir olduğu anlaşılmakla beraber, hocası hakkında herhangi bir bilgi yoktur. H. 1244/M. 1828-1829 senesinde ta’likle istinsâh ettiği Risâle-i Ta’lim-i Te’allüm ve Menâfi’ü’n-nâs adlı eserleri de Süleymaniye Kütübhânesi’ndedir. Ayrıca bu kalemde Çarşambalızâde Mehmed Sa’id Efendi’ye icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, III, s. 392; AKOEY, II, s. 28.

 

 

İsmail Orman, 27 mart 2018

 

 

İsmail Orman 5 mayız 2017

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s