Kâtibzâde İbrahim Şükrî Efendi

Kâtibzâde İbrahim Şükrî Efendi’nin hayâtına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Yeniçeri Ocağı gediklilerinden olan Limnivîzâde Seyyid Osman Rüşdî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek H. 1176/M. 1762-1763 senesinde icâzet almıştır. Hocası gibi Yeniçeri Ocağı müstâhdemininden olması ihtimâl dâhilindedir.

Özel koleksiyonda H. 1221/M. 1801 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Kâtibzâde İbrahim Şükrî Efendi’nin mushâf-ı şerif tahrîri ile meşgul olan hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır. Vefat tarihi ve medfeni ma’lûm olmamakla beraber, hayli uzun bir ömür sürdüğünü söyleyebiliriz.

 

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 19 Şubat 2011, s. 283.

 

 

İsmail Orman, 30 mayıs 2018