Kâmil Ülgen

Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîlini ikmâl eyledi. İ’dâdîden ayrılmak zorunda kalınca Nûr-ı Osmâniye Cami’ndeki meşkhânede Bakkal Ârif Efendi’nin derslerine müdâvemetle sülüs ve nesihten icâzet aldı.

H. 1318/M. 1902 senesinde hulefâlıkla Harbiye Nezâreti’nde kâtibliğe başlayarak R. 1319/M. 1903’daki müsâbaka neticesinde dördüncü sınıf kâtibliğe terfi eden Kâmil Ülgen, R. 1323/M. 1907’de Ticâret Mekteb-i Â’lîsi’ne girip ertesi sene de Mekteb-i Hukuk’a geçti. R. 1327-1328/M. 1911-1912 sene-i tedrîsiyesinde buradan me’zun olduğu gibi Harbiye Nezâreti’ndeki vazîfesinde de mümeyyizliğe yükseldi. Bu esnâda ilâve olarak Matba’a-i Askeriyye’nin hattatlığını der-uhde eyleyen Kâmil Ülgen R. 1329/M. 1913 senesi nihâyetinde Müdâfa’a-i Milliye Vekâleti Ordu Dâ’iresi’nde başladığı askerlik vazîfesine bilâhare Hukuk Müşâvirliği Kalemi’nde devam ettiği gibi, Dârü’t-tedrîs’in hüsn-i hat mu’allimliğini de ifâ etti.

Millî Mücâdele’nin ilânı ve Büyük Millet Meclisi’nin küşâdında Ankara’ya giden Kâmil Ülgen, bir müddet Meclis ve Vilâyet matba’alarının hattatlığını yaptıktan sonra Askerî Dîvân-ı Temyîz’e ta’yin edildi. Bilahare müşâvir mu’avinliğine terfi ile Konya’da bulunan 5. Kolordu Kumândânlığı hizmetine verildiyse de, askerliğe alışamadığından bir sene sonra istifâ etti. İstanbul’a giderek muhtelif matba’alarda hattat olarak görev aldı. Ancak Harf İnkılâbı’nın ilânından sonra bu işlere devam etme şansı kalmayınca, Adliye Vekâleti’ne başvurmuş ve 1930’da Akçaabat Savcılığı’nda göreve başlamıştır. Muhtelif adlî me’muriyetlerinde bulunduktan sonra kendi arzusu ile teka’üde sevkedilmiş ve 16 Ekim 1958 târihinde vefât etmiştir.

Sülüs ve nesihte ibrâz eylediği kudret ile Türk hat san‘atının o buhrânlı yıllarında ismini üst sıralara yazdırmayı başarmış olan Kâmil Ülgen, Sâmî Efendi’nin taht-ı tedrîsinde geliştirdiği celî sülüste de zamanının mümtâz hattatları girmiştir. Resmî mesâ’îsi nedeniyle fazlaca meşgul olamadığı hüsn-i hatta daha ziyâde kıt‘a ve levhâ hâlinde eserler yâdigâr bırakmıştır.

 

Kâmil Ülgen’in Tüm Esrlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 270.

 

İsmail Orman 17 eylül 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s