Kadızâde Feyzullah Efendi

Kuzâtdan Mahmud Efendi’nin oğlu olarak Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babasının mesleğine nisbetle “Kadızâde Feyzullah Efendi” künyesiyle ma’rûftur. Küçük yaşta hıfzını tamamladığı gibi, sesinin güzelliği ve bi’l-hassa okuduğu sabah ezânları nedeniyle “Sabah Bülbülü” lâkabı ile anılan nâmlı bir hâfız olmuştur.

Aklâm-ı sitteyi Balabân Cami imâmı Seyyid Mehmed Efendi’den meşketmiş olan Kadızâde Feyzullah Efendi’nin, kıra’ât ve kitâbetle meşgul iken Edirne’de vefât ettiği bilinmekle beraber, vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Öte yandan H. 1210/M. 1795-1796’de nesihle istinsâh ettiği Evliyâ Çelebi’nin Seyahât-nâme adlı eseri, bu senelerde hâlâ hayatta olduğuna işâret etmektedir. Nûr-ı Osmâniye Kütübhânesi’nde de H. 1177/M. 1763-1764 tarihli Şifâ-i Şerîf’i(424) vardır.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 362; OCLT, I, s. 105.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018