Abdülkadir Şükrî Efendi

Sülüs ve nesihi Yahya Hilmî Efendi’den meşketmiş olan İstanbullu Abdülkadir Şükrî Efendi’nin hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Tarihsiz bir hilye-i sa’adeti özel koleksiyonda, H. 1296/M. 1879 senesinde nesih ve ta’likle istinsâh ettiği Evrâd-ı Mevlânâ adlı eseri Dîvân Edebiyâtı Müzesi’nde bulunan hattatın ta’liki kimden meşkettiği ise tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 20 Kasım 2013.

 

 

İsmail Orman, 3 mayıs 2018