İbrahim Tâhir Ağa

Hattâtînden Mustafa Mostârî’nin oğlu olarak H. 1139/M. 1727 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan İbrahim Tâhir Ağa, ilk yazı derslerini babasından aldıktan sonra Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’den de uzun müddet istifâde ederek, H. 1165/M. 1752 yılında icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra akrabâsından Teberdâr Mehmed Paşazâde Silâhdâr Mustafa Paşa’nın agavâtından olarak, paşanın vefâtına kadar hizmetinde bulunmuştur.

Daha sonra mûhiblerinden Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddîn Efendi’nin H. 1168/M. 1755’te Mısır Kadılığı’na ta’yininde beraberinde giderek, kitâbet hizmetini der-uhde eylemiş olan İbrahim Tâhir Ağa, İstanbul’a döndükten sonra ricâl ve vüzerâya kitâbet hizmeti vermeğe devam etmiştir. H. 1186/M. 1772 senesinde Hac vazîfesini ifâ ettikten sonra kendini tümüyle yazıya hasretmiş ve bir yandan da ta’lim-i talebe ile meşgul olmağa başlamıştır. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni hakkında ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

Hüsn-i hattın yanında âhar ve kâğıd terbiyesi ile ok ve tüfek atmakta da mâhir olan İbrahim Tâhir Ağa’nın, hocasının önde gelen tilmizlerinden olduğu ve hatta son zamanlarında Ahmed Hıfzî Efendi ile birlikte talebelerine meşk vermiş olduğu bilinmektedir. Ayrıca kırktan fazla mushâf-ı şerîf yazdığı, Tefsîr-i Beyzâvî gibi bir çok ilmî eserin müte’addid nüshâsını istinsâh ettiği menkûldür.

H. 1168/M. 1755 senesinde Mısır’da bulunduğu bu esnâda yazdığı Adâbü’l-uli’l-elbâb ve Risâle-i Hüsn-i Takvîm adlı eserleri hâlen Dârü’l-kütûbü’l-mısriyye’de bulunan İbrahim Tâhir Ağa’nın Hac için gidip bir müddet kaldığı Medîne’de iken, H. 1187/M. 1773 senesinde nesihle istinsâh ettiği Abdurrahman Eşref Efendi’nin Tezkîretü’l-hikem adlı eseri ile H. 1197/M. 1783’te yine nesihle istinsâh ettiği Buhârî Tefsîri Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ndedir. Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddîn Efendi’nin Tuhfe-i Hattâtîn adlı eserini de H. 1202/M. 1787-1788’de tahrîr etmiştir. Bunların dışında H. 1194/M. 1780 tarihli meşk murakka’ı görülmüştür.

 

 

 

 

İsmail Orman, 15 ağustos 2017

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s