İbrahim Rodosî

Aslen Rodoslu olduğundan Türk hat san‘atında “Rodosî” lâkabıyla yâd olunan İbrahim Efendi’nin nesebi ve İstanbul’a ne zaman gittiği hakkında bir bilgi yoktur. Medrese eğitimine devam ettiği eyyâmda hüsn-i hatta ilgi duyup Eski İsmâ‘il Zühdî Ağa’dan sülüs ve nesih meşketmeğe başlamısşa da, hocasının H. 1144/M. 1731-1732 senesinde vefâtı üzerine, meşkine mümtâz tilâmizinden Kâtibzâde Mustafa Efendi’den devam etmiş ve icâzetiyle şeref-yâb olmuştur.

Eğitimini ikmâl eyledikten sonra ilmiye kadrosuna geçip taşrada, bilhassa Rumeli’nde kadılık görevlerinde istihdâm olunan İbrahim Rodosî, her gittiği yerde hüsn-i hizmeti ile şöhret bulmuş idi. Ömrünü taşrada tüketip tesbit edilemeyen bir tarihte İstanbul’a dönmüş ve Aksaray civârındaki konağında vefât etmiştir. Ancak ölüm tarihi gibi Edirnekapısı’nda Şâ’ir Bâkî’nin yakınlarında olduğu söylenen mezarı da tesbit edilememektedir.

Bursa Kadısı iken, Durmuşzâde Ahmed Efendi’nin yetiştirmelerinden Seyyid Mustafa Âsım Efendi’den ta’lik meşkederek icâzet almış olduğu bilinen İbrahim Rodosî, aklâm-ı sittede Şeyh Hamdullah vadisinin kudretli temsilcilerinden biri idi. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen müze ve kütüphanelerini süsleyen âsârı da buna delîldir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi(Hazine, 2299/54) ile Mısır’da Dârü’l-kütûbi’l-Mısriyye’de (el-Fünûnü’l-Cemîle, nr. 71, 72; Tal‘at, nr. 10) bulunan sülüs ve nesih kıt‘aları ile Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyonundaki sülüs ve nesih kıt‘a ve murakka‘ı bu cümledendir.

İbrahim Rodosî’nin yetiştirdiği öğrenciler arasında Mustafa Kütâhî ve Galata Sarayı yazı hocası Hâfız Yusuf önde gelenlerdir. Ayrıca Köstendilî Ahmed Efendi, Üsküdarlı Hatibzâde Hacı Mustafa Efendi, Bosnevî Mustafa Ağa, Hâfız Seyyid Süleyman Efendi, Osman Hıfzî Efendi, Bosnevî Osman Efendi, Hâfız Seyyid İbrahim Efendi, Seyyid Mehmed Hâlis Efendi, Türbedârzâde Mehmed Efendi, Abdurrahman Efendi, Alî Vasfî Efendi, Mûsâ Efendi, Seyyid Osman Efendi gibi hattatların da ondan mücâz oldukları tesbit edilmiştir.

 

İbrahim Rodosî’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 52-53; Devhâtü’l-küttâb, s. 53; Türk Hattatları, s. 153; Meşhur Hattatlar, s. 150; KebecizâdeDİA, 21, ss. 348-349.

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s