İbrahim bin Mehmed

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin tilmizlerinden Kadıköylü Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen İbrahim bin Mehmed, sıbyân mektebi sıralarında babasından aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Kitâbetle meşgul iken, genç yaşta olduğu hâlde vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

H. 1155/M. 1742-1743 senesinde nesihle istinsâh eylediği Evliyâ Çelebi’nin Seyahât-nâme adlı eseri görülmüş olan İbrahim bin Mehmed’in, Hâfız Osman tarzında değerli bir hattat olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, IV, s. 563; OCLT, I, s. 103.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018