Hûriye Hanım

Meşâhir-i hattâtînden Şefîk Bey’in küçük kızı olan Hûriye Hanım’ın, babasından aklâm-ı sitte ve ta’lik dersleri aldığını ve bilhassa sülüs ve ta’likte mahâret kesbetmiş olduğunu İbnülemin nakletmektedir. Babasının tilmizlerinden Alî Rızâ Bey’e nâmzet olduğu ve bilahâre nikâhlandığı bilinmekteyse de, sâ’ir ahvâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yazıları da hâl tercemesi gibi mechûlîn zümresine katılmıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 8 eylül 2017

Reklamlar