Hocazâde Seyyid Ahmed Efendi

Uşak nakîbü’l-eşrâfı Hoca Seyyid Mehmed Efendi’nin oğlu olan Hocazâde Seyyid Ahmed Efendi, dînî ilimleri babasından tahsîl eyledikten sonra medrese eğitimi almak için İstanbul’a gitmiştir. Ru’ûs imtihânında muvaffâk olunca İstanbul’daki Haseki Sultân Medresesi’nde derse çıkmağa başlayıp senelerce neşr-i ilimle meşgul olmuş ve bu hal üzere iken H. 1143/M. 1730-1731 senesinde vefât etmiştir.

Medrese tahsîli esnâsında Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış olan Hocazâde Seyyid Ahmed Efendi’nin, Hâfız Osman üslûbunda enfes bir hattat olduğunda kaynaklar hem-fikirdir. Nitekim özel koleksiyonda bulunan tarihsiz cüzü de bu övgüyü doğrulamaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 6 ağustos 2017

Reklamlar