Hatice Heybetî Hanım

İzmir’in yetiştirmiş olduğu hanım hattatlardan olan Hatice Heybetî Hanım’ın terceme-i hâline dâ’ir bir bilgi yoktur. Hüsn-i hattı Seferîhisarlı Osman Afîf Efendi’nin dâmâdı ve tilmizi olan Hâfız Ahmed Efendi’den meşketmiştir. H. 1282/M. 1865-1866 tarihli sülüs ve nesih hilye-i sa’adeti, hüsn-i hattaki kudretine delîldir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 3 Haziran 2007, ss. 186-187.

 

 

İsmail Orman, 20 mayıs 2018