Hasan Tahsîn Hilmî Efendi

Kırım’dan hicretle İstanbul’da tenekecilikle meşgul olmağa başlayan İbrahim Ağazâde Hâfız İsmâ‘il Efendi’nin oğlu olup 1847 yılında Çukurcuma’da doğdu. Çubukçular Sıbyân Mektebi’nde Hoca İsmâ‘il Efendi’den hıfz-ı Kur‘ân ile hâfız olduğu gibi Tophâne Müftîsi Hoca Bekir Efendi’den de bir müddet ilim tahsîl etti. Bu esnâda Şefîk Bey’den sülüs ve nesih meşkine başlayan Hasan Tahsîn Hilmî Efendi, ayrıca “sâhib-i kalem” nâmı ile ma’rûf Mirzâ Aka Afşar’dan ve bilâhare Sâmî Efendi’den ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Rık‘ayı İzzet Efendi tarzında yazdığına bakılırsa, ondan da istifâde etmiş idi.

Eğitimini tamamladıktan sonra müte‘addid mekteblerin hüsn-i hat mu‘allimliğinde bulunan Hasan Tahsîn Hilmî Efendi, daha sonra Dârü’l-mu‘allimât’ın sülüs ve nesih mu’allimliğine ta’yin edilmiş, İzzet Efendi’nin vefâtından sonra da Galatasaray Sultânîsi’nde ve Dârü’ş-şafâka’da rık‘a mu‘allimliğini der-uhde eylemiştir. Resmî görevlerinin hâricinde olarak Mahmud Bey Matba’ası’nın yazılarını da yazardı.

İbnülemin’in, “Hilmî” lâkabına lâyık hâlim, selîm, mütedeyyin, mü‘eddeb, afîf, sarıdan dönmüş beyaz sakallı ve güzel yüzlü bir zât olarak betimlediği Hasan Tahsîn Hilmî Efendi, 14 Şubat 1912 tarihinde ömrü boyunca mûkim bulunduğu Çukurcuma’daki evinde vefât etmiş ve Eyüp’te Kırkmerdiven Kabristânı’na defnedilmiştir.

Şefîk Bey ve Sâmî Efendi gibi iki güzide hattatın taht-ı tedrîsinde yetişmiş olan Hasan Tahsîn Hilmî Efendi’nin neşretmiş olduğumuz âsârı, hüsn-i hattaki kudretine delîldir. Ayrıca Mahmud Nedîm Paşa’nın Cağaloğlu’ndaki türbesinin cümle hutûtu da ona aittir. Bahâ’eddîn Ersin ve Kastamonulu Mehmed Alî Efendi hüsn-i hattı ondan meşketmiş hattatlardandır.

 

Hasan Tahsîn Hilmî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar; Türk Hattatları, s. 241; Meşhur Adamlar, s. 132.

 

İsmail Orman, 7 kasım 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s