Hasan Sırrî Efendi

Son devir Osmanlı hat san‘atının, ibrâz eylediği kudret nisbetinde iştihâr edememiş hattatlarından biri olan Hasan Sırrî Efendi, 1878 senesinde vefât etmiş olan Süleymaniye Medresesi müderrislerinden Beypazarlı Mehmed Emîn Efendi’nin oğludur. H. 1252/M. 1836-1837 senesinde İstanbul Yeniköy’de doğmuş, oradaki mekteb-i ibtidâ’îde okurken Kur’an-ı Kerîm’i hıfz ile hâfızlar zümresine iltihâk eylemiştir.

Emirgân Mekteb-i Rüşdîsi’nin tamamladıktan sonra Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliyye Nezâreti Kitâbeti’nin hulefâlarından olup bilâhare Meclis-i Ticâret İcrâ Dâ’iresi’ne nakledilen Hasan Sırrî Efendi, senelerce hizmetten sonra icrâ me’murluğuna terfi etmişse de, vefâtından birkaç sene evvel felç geçirmesi üzerine vazîfeden çekilmek zorunda kalmıştı.

Bir müddet yatalak kaldıktan sonra, tedâvî neticesinde yürüyebilecek kadar iyileşme göstermişse de, bu hâl üzere iken H. 25 Şa’bân 1325/M. 25 Ekim 1907 tarihinde vefât etmiştir. Kara sakallı, esmer ve orta boylu olarak tasvîr edilen Hasan Sırrî Efendi’nin na’şı, vasiyeti hilâfında Rumelihisarı Kabristanı’na defnedilmiş, ancak bilâhare kemikleri Yenikapı Mevlevîhânesi kabristanına naklolunarak, vasiyeti yerine getirilmişti.

Ömrü boyunca Mevlevî Târikatı’nın sâdık müntesiblerinden biri olan Hasan Sırrî Efendi, hüsn-i hat sahasına Yeniköy’deki hânesinin yakınında bulunan Râ’ufî dergâhının şeyhi Mehmed Emîn Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri alarak girmiş, icâzete na’il olduktan sonra da, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den istifâde ile hüsn-i hatta tekemmül eylemişti.

Hutût-ı mütenevvi’anın kaffesinde mâhir bir hattat olan Hasan Sırrî Efendi’nin, büyük ve küçük kıt‘ada 48 hilye-i sa’adet ile bir hayli kıt‘a ve levhâ yazdığı bilinmektedir. Günümüze intikal edebilmiş olanlarına müzelerde ve özel koleksiyonlarda tesâdüf edilmekte olup Süleymaniye Kütüphânesi’ndeki H. 1309/M. 1892 tarihli sülüs levhâsı(Db. no: 514) bu cümledendir. Ayrıca Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin H. 1312/M. 1894-1895 senesinde tecdîd edilen puşîdesi üzerindeki yazılar da ona aittir.

Kazasker Efendi’nin hânesine müdâvemetinde hüsn-i hattın yanında musıkîden de feyz-yâb olan Hasan Sırrî Efendi, küçük yaşlardan itibâren alâka gösterdiği musıkî sahasında da devrinin ma’rûf simâları arasına girmiş olup bu husustaki şöhreti için, kûfî hattatları bâbına bakabilirsiniz.

 

Hasan Sırrî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

İkdâm Gazetesi, 27 Şa’bân 1325/5 Ekim 1907; Son Hattatlar, s. 122; Son Hattatlar, s. 374-375; Türk Musikisi Tarihi, I, ss. 272-273; Türk Musıkisi Ansiklopedisi, I, s. 334.

 

İsmail Orman, 2 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s