Hamdullah bin İbrahim

Aklâm-ı sitteyi Mustafa Kütâhî’den meşkederek icâzet almış olan Hamdullah bin İbrahim’in terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sıbyân mekteblerinde hüsn-i hat mu’allimliği ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu ve H. 1205/M. 1790-1791 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılmaktadır. Tesbit edilebilen öğrencileri Haffâfzâde Mustafa Efendi ile Seyyid Mehmed Şâkir Efendi’dir.

 

Kaynakça

Kebecizade.

 

 

İsmail Orman, 20 eylül 2017

Reklamlar