Halîl Zühdî Efendi

Dârü’t-taba’ât-ı Ma’mûre musahhihi olan Halîl Zühdî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yahyâ Hilmî Efendi gibi bir üstâdı yetiştirmiş olması, nesihte mâhir bir hattat olduğuna işâret etmekteyse de, eserine tesâdüf edilememiştir. Hüsn-i hattı kimden meşkettiği hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2018