Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi

Silsile-i nesebi hakkında bir bilgi bulunmayan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattattır. Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra hüsn-i hattaki kudret ve mahâretine istinâden H. 1235/M. 1819 senesinde Fâtih’teki Nakş-ı Dîl Vâlide Sultan Mektebi’nin mu‘allimliğine ta’yin edilmiş ve senelerce talebeye ders vermiştir.

Hat ü Hattâtân’ın beyânına nazaran “Sultan Mahmud’un menzûr-ı nazâr-ı iltifâtı olmağın” bâ-emr-i âlî yazmış olduğu üç mushâf-ı şerîfe mükâfâten, Çenberlitaş civârında Bezm-i Âlem Vâlide Sultan nâmına te’sis edilen mektebin mu‘allim-i sânîsi olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, bir müddet sonra kuzât zümresine ilhâk edilmiş ve ayrıca Nûr-ı Osmaniye Cami’ndeki meşkhânede hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr edilmiştir.

Sultan Abdülmecîd Hân’ın cülûsundan sonra, H. 29 Zi’l-ka’de 1255 tarihinde zaruretine istinâden vermiş olduğu arizâ neticesinde sitte rütbesinde bir mânsıba nâ’il olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, H. 1268/M. 1851-1852 senesinde vefât etmiş ve Ayaspaşa Mezarlığı’na defnedilmiştir. Ancak mezarı, mezarlıkla beraber imhâ edilmiştir.

Yukarılarda da beyân edildiği üzere bilhassa sülüs ve nesihte kudretli bir hattat olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin, günümüze ulaşmış olan müte‘addid levhâ, kıt‘a ve hilye-i sa‘adeti, hüsn-i hattaki kudretinin mümessilleridir. Ayrıca İstanbul’un muhtelif mezarlıklarında da imzasını taşıyan mezartaşı kitâbelerine tesâdüf edilmektedir. Öte yandan Hat ü Hattatân mü‘ellifinin sülüsteki mahâretine örnek olarak gösterdiği, üstâdı Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin mezartaşındaki kitâbe ise, ona değil, diğer bir tilmizi olan Ömer Hilmî Efendi’ye aittir.

Sultan Abdülhamîd Hân-ı Sânî’nin Baş-mâbeyncisi ve Çenberlitaş’taki Matba’a-i Osmâniyye’nin kurucusu olan oğlu Osman Zekî Bey’i değerli bir sülüs hattatı olarak yetiştirmiş olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, ayrıca Mehmed Hasîb Paşa’nın kızı Şerîfe Fâtımâ Mevhîbe Hanım’a da sülüs ve nesihten icâzet vermiştir. Diğer tilmizleri arasında Kayyumzâde Mehmed Sâlih Efendi, Mehmed Şerîf Remzî Efendi, Cihângirî Mustafa Vasfî Efendi ve Hacızâde Mustafa Râkım Efendi’nin isimlerini zikredebiliriz.

 

Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Hat ü Hattâtân, s. 169; Türk Hattatları, s. 208; Son Hattatlar, s. 178; İÜKAYK, s. 78; BOA, C..MF.. 180/8965.

 

İsmail Orman, 12 ekim 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s