Hafîze Hatice Hanım

Kadırî Târikatı’dan Kaygusuz Baba bendegânından olan Hafîze Hatice Hanım, H. 1299 senesi Muhârrem’inde(Aralık-1881) vefât ederek mürşîdinin yanına defnedilmiştir. Mezartaşı kitâbesinde hattat olduğu beyân edilmekle beraber âsârına tesâdüf edilmemiştir. Hocası hakkında da herhangi bir bilgiye ulaşılamıştır.

 

 

Kaynakça

Asırlar Boyunca Üsküdar, II, s. 778.

 

İsmail Orman, 21 ocak 2018