Hâfız Mustafa Şâkir Efendi

Aslen Bursalı olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiş, bu esnâda Lâz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1221/M. 1806-1807 senesinde icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra bazı mekteblerin hüsn-i hat mu‘allimliğini der-uhde etmiş olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi, Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’nin itmâmında türbedârlık hizmetine ta’yin edilmiştir.

Son zamanlarında görev yapamayacak hâle düşene kadar bu görevde kalan, ancak bundan sonra zarûrete uğramış olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi, Hacı Beşir Ağa Medresesi’nde bir hücreye sığınmış iken H. 1284/M. 1867-1868 senesinde vefât etmiştir. Üsküdar’da “hattatlar sofası” nâm mahâlde Şeyh Hamdullah’ın civârına defnedilmişse de, aradan geçen zaman zarfında mezarı kayıplara karışmıştır.

Hattat Hafız Mustafa Şakir Efendi-Hattatlar Sofası
Hafız Mustafa Şakir Efendi’nin Muhakkak, Sülüs ve Nesih Hilye-i Sa’adeti

İcâzetnâmesi ile iki cüzü bir cildde bulunan eczây-ı kur‘aniyyesini uzun müddet görev yapmış olduğu Sultan Mahmud Hân-ı Sânî Türbesi’ne hediye etmiş olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi’nin, sâ’ir zamanını mushâf ve benzeri âsârın tahrîri ile geçirdiğine işaret eden H. 1230/M. 1814 ve H. 1239/M. 1823-1824 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri görülmüştür. Ayrıca H. 1233/M. 1817-1818 tarihli mushaf-ı şerîfi de Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ndedir(EH. 102).

Neşretmiş olduğumuz H. 1239/M. 1823 tarihli hilye-i sa‘adetinden hocasının icâzetine bî-hakkın lâyık olduğunu ispât eylemiş olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi’nin yine özel koleksiyonda bulunan H. 1234/M. 1818-1819 tarihli “vemâ tevfîki illâ-billah” levhâsı, celî sülüsteki kudretinin nişânesidir.

Ser-sikkeken Abdülfettah Efendi’ye bir müddet meşk vermiş olan Hâfız Mustafa Şâkir Efendi’nin tesbit edilebilen diğer tilmizleri Mehmed Alî Hulûsî Efendi, Mehmed Alî Ulvî Efendi, Mustafa Hilmî Efendi ve Mehmed Eşref Ağa’dır.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Hat ü Hattâtân, s. 171; Hat ü Hattâtân, s. 167; Son Hattatlar, s. 342; TSAYK, I, s. 381; İstanbul Antik Sanat, 10 Şubat 2008, s. 158; Ares Antik Müzayede, 7 Nisan 2013, s. 222.

 

İsmail Orman, 16 eylül 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s