Hâfız Ahmed Şevkî Efendi

Hâfız Ahmed Şevkî Efendi meşâhir-i hattâtînden Şevkî Efendi’nin tilmizlerindendir. H. 1287/M. 1870 tarihli hilye-i sa‘adetinden, hocasının icâzetine bî-hakkın lâyık hattâtînden olduğu anlaşılmakla birlikte hâl tercemesine dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 3 eylül 2017

Reklamlar