Haffafzâde Hüseyin Efendi

Edirne hattatlarından olan Hüseyin Efendi, kunduracı esnâfından Ahmed Efendi’nin oğlu olduğu için “Haffafzâde” künyesiyle tanınmış ve hattâtîn meyânında da o şekilde iştihâr eylemiştir. İcâzetini aldığı yaşa istinâden 1683 senesinde doğmuş, ilk eğitimini memleketinde ikmâl eyledikten sonra İstanbul’a giderek medrese tahsîli almıştır. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra tekrar Edirne’ye dönerek, ömrü boyunca müstahdem kalacağı Halebî Cami’nin hitâbet hizmetini der-uhde eyleyen Haffafzâde Hüseyin Efendi, H. 1154/M. 1741 yılında, ellidokuz yaşında olduğu hâlde vefât etmiştir. Ancak medfeni ma’lûm değildir.

Gülşenî Târikatı’nın müntesiblerinden ehl-i dîn bir zât olduğu, ayrıca beldesinin musıkî meclislerinin de müdâvimlerinden bulunduğu menkûl olan Haffafzâde Hüseyin Efendi’nin menâkıbına, meslekdâşlarından Şeyh Ahmed Müsellem Efendi’nin vefâtı münâsebetiyle yazmış olduğu şu manzume delîldir:

Nice mushâf yazub ermişdi beka hattına hem

Birinin dahi tamâmında iken leyl ü nehâr

Ircı’iye gelüb oldu rakkam-ı ömrü şikest

Fevtine etdi Müsellem iki târih şümâr

Cân-ı hattâta olub levh ü kalem vakfe-i tây

<

p style=”text-align:center;”>Evc-i Mevlâ’da makam üzre Hüseyn ide karar

Hüsn-i hatta medrese tahsîlini tamamladıktan sonra merak salmış olan Haffafzâde Hüseyin Efendi, Edirne hattatlarından Noktacızâde Cami imâmı Çelebi İmâm Hâfız Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek 1708 yılında, 25 yaşında olduğu hâlde icâzet almıştı. Daha sonra da hüsn-i hatla alâkasını kesmemiş ve beldesinin meşhur hattatlarından istifâde ile kendisini yetiştirmeğe çalışmıştı.

Nitekim kemâle erişmesi de, sarayın Edirne’ye nakledildiği devrelerde sâ’ir efrâd ile birlikte burada bulunan “kâtib-i saray-ı sultânîYedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin sâyesinde olmuştur. Ondan aldığı feyzle Hâfız Osman tarzında bî-nâzir bir hattat haline gelmiş ve dest-i hattıyla yirmiüç Kur‘an-ı Kerîm, yüz kadar Delâ’ilü’l-hayrât, otuz kadar En‘âm-ı Şerîf ile çok sayıda kıt‘a ve murakka yâdigâr bırakmıştır. Neşretmiş olduğumuz tarihsiz sülüs ve nesih hadis kıt‘alarından hüsn-i hattın dekayıkına vakıf hattâtînden olduğunu ıspât eyleyen Haffafzâde Hüseyin Efendi’nin Emin Barın Koleksiyonu’nda da H. 1151/M. 1738 tarihli sülüs ve nesih hadis kıt‘ası bulunmaktadır.

 

Haffafzâde Hüseyin Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Türk Hattatları, ss. 138, 142; Sicill-i Osmânî, I, s. 123, II, s. 207; Devhâtü’l-küttâb, s. 46; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 170; Edirne Hattatları, s. 314; İstanbul Antik Sanat, 10 Şubat 2008, s. 107; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 63.

 

İsmail Orman, 2 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s