Fuat Başar

1953 yılında Erzurum’da dünyaya gelmiş olan Fuat Başar, ilk, orta ve lise tahsîlini tamamladıktan sonra tıb eğitimi almağa başlamıştır. Kendi ifâdesine göre, 1976 senesinde bir gün, bir sahâf dükkânında Mahmud Yazır’ın Kalem Güzeli adlı eserini görmüş ve oradaki yazıların etkisiyle hüsn-i hatta merak sararak, bir marangoz kalemiyle yazıları taklid etmeye başlamıştır.

Yine aynı kitapta gördüğü ebrulardan da etkilenmiş olan Fuat Başar, ebru san‘atı üzerine bir kitap yayınlamış olan Uğur Derman ile iletişime geçmiştir. Onun vâsıtasıyla Hâmid Aytaç’tan mektup yoluyla sülüs ve nesih meşkine başlamış, ayrıca Mustafa Düzgünman’dan da ebru san‘atının inceliklerini öğrenmeye çalışmıştır. Ancak kendi çabaları ile yaptığı denemelerden istediği sonucu alamıyordu.

Nihâyet içindeki san‘at aşkı gâlip gelince staj aşamasında fakülteyi terkederek, 1980 senesinde İstanbul’a yerleşen Fuat Başar, ilk iş olarak Hâmid Aytaç’ın kapısını çalmış, yazı meşkini kısa sürede tamamlayarak, o senenin 10 Eylül günü icâzet almıştır. Ancak öğrenci kabul etmeyen Mustafa Düzgünman’ı iknâ etmesi kolay olmayınca, ondan icâzet alması 1989 senesini bulmuştur.

İcâzet aldığı tarihlerden itibâren hat ve ebru san‘atlarındaki fa’aliyetlerine aralıksız devam etmiş olan Fuat Başar, 100’ün üzerinde karma ve ferdi sergiler açmış, ayrıca ta’lim-i talebeye de gayret ederek, bu alanlarda dünya çapında san‘atkârlar yetiştirmiştir. Hâlen, başta fiziko-kimyası olmak üzere, ebru san‘atının her yönü ile ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018