Filibevî Hâfız İsmâ’il Efendi

İsmine Bakkal Ârif Efendi’nin terceme-i hâlinde rastladığımız Filibevî Hâfız İsmâ’il Efendi, oradaki Yürüyüş Cami’nin hatîbi idi. Hayatına dâ’ir başka bir ma’lûmâta ulaşılamayan hattatın, H. 1260’lı yıllarda orada vefât etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Eserine tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018