Fevzi Günüç

1956 yılında Konya’da dünyaya gelen Fevzi Günüç, ilk ve orta tahsîlini orada tamamladıktan sonra Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nden 1979 yılında me’zun olarak, Mevlânâ Müzesi’nde asistanlık yapmağa başlamıştır. 1982 yılında Hüseyin Kutlu’dan meşke başladıktan bir müddet sonra fahrî olarak Selçuk Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi’nde hat dersleri vermeye başlamıştır.

1986’da müzeden ayrılarak Selçuk Üniversitesi Güzel San‘atlar Bölümü’nde hüsn-i hat okutmanı olarak çalışmağa başlayan Fevzi Günüç, 1987 yılında yüksek lisansını, 1991 yılında da “XV.-XX. YY. Arasında Osmanlı Dini Mimarisinde Celî Sülüs Hat Uygulama ve Terkikleri” adlı tezle doktorasını tamamlamıştır. 1993’te de sülüs ve nesihten icâzet almıştır.

Aynı sene içinde yardımcı doçent, 2002 yılında doçent olup 2003 ilâ 2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dekanlığına vekâlet eden Fevzi Günüç, daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Elsanatları bölüm başkanlığına getirilmiştir. 2007 yılında profesör unvânını aldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na ta’yin edilmiştir.

Her iki görev de uhdesinde iken 22 Nisan 2013 tarihinde vefât etmiş olan Fevzi Günüç, Konya’da kurduğu Destegül Güzel San‘atlar Mektebi ile gelenekli Türk san‘atların gelişimine büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yurtiçi ve dışında çok sayıda karma ve kişisel sergiye iştirâk etmiş, hat san‘atı üzerine kitap ve makale çalışmaları yapmıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018