Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi

1816 yılında Eyüp’te doğduğu ve ömrü boyunca orada mûkim kaldığı için “Eyyûbî Râşid” nâmı ile ma’rûf olan Mehmed Râşid Efendi, hattâtînden Hüseyin Şâkir Efendi’nin oğludur. Küçük yaşta hıfzını ikmâl eylemiş, hüsn-i hattı ise Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den meşkederek, 1827 yılında, henüz onbir yaşında olduğu hâlde icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Hâlid bin Zeyd Hazretleri’nin türbedârı olan Eyyûbî Mehmed Râşid EfendiSultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin Vâlidesi Nakş-ı Dil Vâlide Sultan’ın Eyüp’te binâ ettirdiği mektebin yazı hocalığını da, Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’den sonra ona der-uhde eylemiştir.

Tüm bu görevleri vefâtına kadar sürdürdüğü anlaşılan Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi’nin H. 1292/M. 1875 senesinde vefât ettiği mervî ise de, H. 1297/M. 1879-1880 tarihli eserinin görülmüş olması, bundan sonraki bir tarihte vefât etmiş olduğuna işâret etmektedir. Ancak Eyüp Sultan Türbesi’nin arka tarafındaki hazîreye defnedilmiş olduğu bilinen hattatın mezarına şâhide konulmadığı için tedkîki mümkün değildir.

Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi’den ilk olarak bahsetmiş olan Habîb Efendi, çok sayıda tilmiz yetiştirmiş olduğunu beyân ettiği hattatın 37 Kur‘an-ı Kerîm, 2 Buhârî-i Şerif ve 5 Şifâ-i Şerîf ile birçok Delâ’ilü’l-hayrât yazdığını nakletmektedir. Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin türbesine vakfedilmiş bir mushâf-ı şerîfi hâlen İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü’nde, H. 1259/M. 1843 tarihli bir diğeri(A. 1666) ile H. 1264/M. 1847 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı ise İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde (A5768) bulunmaktadır.

Bunların hâricinde tilâmizine meşk olmak üzere bir hayli kıt‘a ve murakka kaleme almış olan Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi’nin, nesihi sülüsüne gâlib hattatlardan olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Tilmizlerinden en meşhurları ise, şüphesiz Şefîk Bey ve Abdullah Zühdî Efendi’dir. Ayrıca Samânîzâde Alî Efendi, Otakçılar Cami imâmı Hâfız Mehmed Vasfî Efendi, Evkaf Kâtibi Alî Rızâ Efendi, Enderûnlu Alî Vasfî Efendi ve Mehmed Nûrî Efendi ile kızı Ferîde Hanım ve oğlu Ressam Mehmed Hâlid Efendi diğer tilmizleri arasındadır.

 

Eyyûbî Mehmed Râşid Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 354; Türk Hattatları, s. 220; Meşhur Hattatlar, s. 161; Mir‘ât-ı Mühendishâne, s. 72; İÜKAYK, s. 79.

 

İsmail Orman, 21 eylül 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s