Enîsî Dedeefendi

Ömrünün büyük kısmını Mısır’da geçirmiş olmakla birlikte aslen Edirneli’dir. Asıl ismi Abdullah olan Enîsî Dedeefendi, genç yaşında Edirne Mevlevîhânesi şeyhi Enîs Receb Dede’ye intisâb etmiş, Târikat-ı Mevlevî sülûkunu tamamladıktan sonra şeyhinden el alarak Kahire Mevlevîhâhesi’ne müstahdem olmuştur. Nice zaman hizmetten sonra şeyhlik makamına ta’yin olunmuş ve bu esnâda Hac vazîfesini de ifâ etmiş olan Enîsî Dedeefendi, H. 1159/M. 1746 senesinde vefât etmiş ve mezkûr mevlevîhânenin haziresine defnedilmiştir. Müstakîmzâde, vefâtına şu beyiti tarih düşmüştür:

Yazar bâbây-ı kalem levh-i kabre târîhin

Enîs Dede’m ede bâkide hüsn ü hattı celîs

Sülüs ve nesihi evvelâ memleketinde öğrenmiş olan Enîsî Dedeefendi, Kahire’de bulunduğu eyyâmda da Seyyid Mehmed Nûrî-i Mısrî’den yeniden sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Vazîfesinden arta kalan zamanlarda hat ta’limi ile meşgûl olmuş ve Şeyh Ahmed Dede, Şeyh Mustafa Dede, Mîr Süleyman Efendi, Mîr İskender Efendi, ebû-Bekir Zihnî Efendi gibi hattatlar yetiştirmiştir.

Bir çok mushâf-ı şerîf, Delâ’ilü’l-hayrât ve kıt‘a kaleme aldığı gibi, bir hayli ilmî eseri de istinsâh etmiş olan Enîsî Dedeefendi’nin Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde H. 1155/M. 1742 tarihli Kur‘an-ı Kerîm’i, aynı yerde ve Topkapı Sarayı Müzesi ile Ayverdi Koleksiyonu’nda da sülüs ve nesihle muharrer kıt‘aları vardır. H. 1138/M. 1735 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ını ise Ahmed Bâdî Efendi müşâhede etmiştir.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 86; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 291; Edirne Tarihi, s. 265; Meşhur Hattatlar, s. 140; DİA, XI, s. 241.

 

İsmail Orman, 27 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s