Emîne Safvet Hanım

Meşâhir-i hattâtînden Mustafa Kütâhî’nin kızı olarak İstanbul’da doğmuş olan Emîne Safvet Hanım, aklam-ı sitteyi babasından meşkederek icâzet almıştır. Zamanının önde gelen hanım hattatlarından biri olduğu nakledilmekle beraber, yazısına tesâdüf edilememiştir. H. 1257/M. 1843 senesinden sonra, yine İstanbul’da vefât ettiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 20 eylül 2017

Reklamlar