Edirnevî Seyyid Ahmed Hilmî Efendi

Edirnevî Seyyid Ahmed Hilmî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir ma’lûmât yoktur. Neşredilen H. 1271/M. 1854-1855 tarihli “Meded Yâ Alî” levhasından Bektaşî Târikatı’nın müntesiblerinden olduğunu beyân etmektedir. Hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf olduğu anlaşılmakla beraber, hocası hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 13 Aralık 2009, s. 228.

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018