Edirnevî Mehmed Emîn Efendi

Edirne hattatlarının meşâhirinden olan Edirnevî Mehmed Emîn Efendi, Halîl Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup H. 1141/M. 1729 senesinde Edirne’de dünyaya gelmiştir. Mevâlîden Mehmed Rûhî Efendi’nin akrabâsından olduğundan iyi bir tahsîl ve terbiye görmüş, bu esnâda Haffafzâde Hüseyin Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1155/M. 1742 senesinde henüz onüç yaşında olduğu hâlde icâzet almıştır. İcâzet cem‘iyetinde bulunan Nazîrâ İbrâhim Efendi bu vak‘aya şu beyiti tarih düşmüştür:

Nazîrâ bir ziyâde oldu hattat

<

p style=”text-align:center;”>Zihî hatt-ı dilârâ bârekellâh

Edirne Sarayı’nın Sultan Mahmud tarafından tecdîden inşa edilen aksâmının kitâbelerini yazmakla göstermiş olduğu hüner neticesinde Gümrük Emîni İshâk Ağa’nın takdîrini kazanan Edirnevî Mehmed Emîn Efendi, onun himâyesinde İstanbul’a giderek Teberdârân Hassa Koğuşu’na girmiş ve burada görev yaptığı zaman zarfında saray küttâbından istifâde ile mahâretini arttırmıştır. Bir müddet Dârü’s-sa’ade Ağası Ahmed Ağa’nın kahvecibaşılık hizmetinde de bulunmuş olan Edirnevî Mehmed Emîn Efendi, bilhassa celî sülüste ibrâz eylediği mahâret sâyesinde bilâhare hâcegân zümresine nakledilerek, Dîvân-ı Hümâyûn Kitâbeti’nde görevlendirilmiştir.

Bu hâl üzere iken H. 1198/M. 1784 senesinde vefât etmiş olan Edirnevî Mehmed Emîn Efendi, Edirnekapısı Mezarlığı’na defnedilmişse de, bugün mezarı mevcut değildir. Kâğıd üzerine muhârrer âsârına tesâdüf edilmemiş olan Edirnevî Mehmed Emîn Efendi, İstanbul’da bulunduğu eyyâmda hâmîsi İshâk Ağa’nın Beykoz’da Ortaçeşme, Hünkâr İskelesi ve Kireçburnu mevkilerinde yaptırmış olduğu çeşmelerin kitâbeleri ile Dârü’s-sa ‘ade Ağası Hacı Beşir Ağa’nın Soğukçeşme’deki medresesinin kitâbesi ve Arap Cami’nin mahkeme tarafındaki kapısı üzerinde bulunan “Selâmün Aleyküm Sabertüm” ibâresini hâvî kitâbeyi kaleme almıştır.

Ancak en başarılı eserleri ile Sultan Mustafa Hân-ı Sâlis’in inşâ ettirmiş olduğu Ayazma Cami’nde karşılaşmaktayız. Her ne kadar herhangi bir yerde imzasına tesâdüf edilememekteyse de, caminin ana kapıları bâlâsında bulunan âyet ve hadisleri hâvî celî sülüs kitâbelerde tüm hünerini konuşturmuş olan Edirnevî Mehmed Emîn Efendi, Mustafa Râkım Efendi öncesinin en kudretli celî üstâdlarından biri olduğunu ıspât etmiştir.  

 

Edirnevî Mehmed Emîn Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 409-410; Hat ü Hattâtân, ss. 136-137; Sicill-i Osmanî, I, s. 327; İstA, IX, s. 4560; Meşhur Hattatlar, s. 151; Türk Hattatları, s. 176.  

 

İsmail Orman, 11 temmuz 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s