Edirnevî Halîl Sâfî Efendi

Edirnevî Halîl Sâfî Efendi Sâlih Şükrî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1272/M. 1857-1858 senesinde Sâlih Rüşdî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır. İcâzet almak için yazdığı hilye-i sa’adet hâlen Edirne Müzesi’nde bulunmakta ise de, terceme-i hâli meçhûle karışmıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018