Edirnevî Hâfız Ahmed Hamdî Efendi

Hayatı hakkında herhangi bilgiye ulaşılamayan Edirnevî Hâfız Ahmed Hamdî Efendi’nin beldesinde ta’lim-i talebe ve mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Hocasının kimliği tesbit edilememiş olan hattatın Mehmed Alî Recâ’î Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Edirne Hatt San‘atı, s. 169.

 

 

İsmail Orman, 23 nisan 2018