ebû-Bekir Fehmî Ağa

Saray-ı Atik teberdârlarından olan ebû-Bekir Fehmî Ağa, senelerce hizmetten sonra teberdârânın hüsn-i hat mu’allimliğine ta’yin edilmiştir. Ta’lim-i talebe ile meşgul iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni hakkında bir ma’lûmât istihsâli kabil olmamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2018