Dizdârzâde Seyyid Abdullah Rıdâ’î Efendi

Çankırı Dizdârı’nın oğlu olarak orada doğduğundan “Dizdârzâde” künyesiyle tanınan Dizdârzâde Seyyid Abdullah Rıdâ’î Efendi, ilk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsîli almak üzere İstanbul’a gitmiştir. Bu esnada yazıya ilgi duyarak, Hocapaşalı İbrahim Âfif Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Çankırı’ya dönerek, babasının ölümü üzerine görevini devralmış olduğu bilinmekteyse de, ne zaman vefât ettiği hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hüsn-i hatla alâkasını hayatı boyunca devam ettirmiş olduğu anlaşılan Dizdârzâde Seyyid Abdullah Rıdâ’î Efendi‘nin her ne kadar âsârına tesâdüf edilememişse de, Çankırı’da bir hayli hattat yetiştirdiği bilinmektedir. Bunlardan en meşhuru ise Behşâyiş Mescidi imâmı Abdülkadir Hamdî Efendi‘dir.

 

 

 

İsmail Orman, 7 nisan 2017

Reklamlar