Derviş Alî Efendi

Doğu vilâyetlerinden birinde yetişip medrese eğitimi için geldiği İstanbul’da, bir yandan Sinân Paşa Medresesi’nde ulûm-ı diniyyeyi tahsîl eden Derviş Alî Efendi, diğer yandan da Hüseyin Hablî’den aklâm-ı sitte dersleri alarak, icâzetiyle şeref-yâb olmuştur. Öte yandan hocasının son zamanlarına rastlayan bu hadiseden sonra başka hattatlardan da müstefiz olduğu açıktır.

Eğitimini tamamladıktan sonra der-uhde eylemiş olduğu Kalenderhâne Cami hitâbetini sürdürmekte iken, muhtemelen bir buhrân neticesinde 1200 senesi Receb’inde (Mayıs-1786) canına kıymış olan Derviş Alî Efendi, cenâze namazı kılınmadan apar topar gömülmüş olduğundan medfeni belli değildir. Öte yandan hâlen İstanbul’da Deniz Müzesi’nde bulunan Derviş Alî adlı hattata ait kabir kitâbesinin ona ait olmadığı anlaşılmaktadır.

Hâfız Osman ekolünün mümtâz simâlarından biri olan Derviş Alî Efendi’nin, hüsn-i hatta ibrâz eylemiş olduğu kudret nisbetinde şöhret kazanamamış olduğunda, konunun mütehassısları hem-fikirdirler. Nitekim yazısının da nâdir oluşu, hakkındaki teveccühü sınırlamışsa da, Aşir Efendi Kütüphânesi’nde bulunan H. 1174/M. 1760 senesinde istinsâh etmiş olduğu ebu’l-Feyz Murtaza’nın Şerhü’s-sadr fî Şerh-i Esmâ-i Ehl-i Bedr adlı eseri, nesihte fevkalade mâhir bir hattat olduğuna delîldir.

Hüsn-i hattaki mevki’i nedeniyle kendinden önce yetişmiş olan Büyük Derviş Alî ve Anbârîzâde Derviş Alî’ye nisteben “Sâlis” veyâ “Üçüncü” lâkablarıyla da anılmış olan Derviş Alî Efendi’nin Türk hat san‘atı tarihindeki bir diğer önemi ise, Mustafa Râkım Efendi’ye çocukluk eyyâmında bir müddet meşk vermiş olmasıdır. Nitekim özellikle nesihteki kendine has şîvesi ile Mustafa Râkım’ı bir hayli etkilemiş olduğu görülmektedir. Tesbit edilebilen diğer öğrencileri ise İbrahim Nâmık Efendi, Mustafa Efendi ve Derviş Sâlih Efendi’dir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 340; Türk Yazı Çeşitleri, s. 31; İst.A., II, s. 612; Kebecizâde; Meşhur Hattatlar, s. 139; TYTK, IV, s. 414.

 

İsmail Orman, 6 ağustos 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s