Defterdâr Atâ’ullah Efendi

Mehmed Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Küçük yaşta Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlarından olup senelerce hizmetten sonra tedrîcen ser-hulefâlığa terfi etmiş ve H. 1224/M. 1809’da hâcegân rütbesi ile Çavuşlar Kâtibi olarak kalemden çerâğ edilmiştir. H. 1226/M. 1811 senesinde Toparabacılar Kâtibi, H. 1228/M. 1813’de Topcu Kâtibi ve kısa müddet sonra Rumeli Kapı Kethüdâsı olmuştur.

Bilâhare Kalyonlar Kâtibi, H. 1238/M. 1822-1823 senesinde Süvârî Mukabelecisi, ba’de’l-azl Yeniçeri Kâtibi ve H. 1241/M. 1825-1826’da da Cizye Muhâsebeciliği’ne ta’yin edilmiştir. H. 1245/1829-1830 senesinde Harameyn Muhâsebecisi ve ertesi sene Şıkk-ı Sâlis Defterdârı olan Defterdâr Atâ’ullah Efendi, H. 1249/M. 1833’de mesnedin lağvı üzerine ma’zûliyet ma’aşı tahsîsiyle teka’üde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken vefât ettiği menkûl ise de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Aklâm-ı sittede Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdliğine bî-hakkın lâyık hattatlardan olduğu nakledilen Defterdâr Atâ’ullah Efendi’nin resmî kitâbette kullanılan yazılarda da fevkalade mahâret sahibi olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte yazısına henüz tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 kasım 2017

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s