Çukurcumalı Abdülkadir Kadrî Efendi

Feyziyye Mekteb-i Rüşdîsi’nin hüsn-i hat mu’allimi olan Çukurcumalı Abdülkadir Kadrî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında başka bir ma’lûmât yoktur. Kendisinden hüsn-i hat dersleri almış olan Hatîb Ömer Vasfî Efendi’nin beyânına nazarân “eski yazıları biriktirmeye düşkün” imiş. Feyziyye Mektebi gibi kalburüstü bir okulun hüsn-i hat mu’allimi olması, kendisinin de kalburüstü hattatlardan olduğuna işaret sayılabilirse de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Hat Sanatı Tarihi, s. 126.

 

 

İsmail Orman, 28 nisan 2018