Çivicizâde Ahmed Efendi

Eyüp’te Kasım Çavuş Mahallesi’nde dünyaya gelen Çivicizâde Ahmed Efendi, iyi bir tahsîlin yanında Suyolcuzâde Eyyûbî Mustafa Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Ayrıca husûsî sûrette matematik ve ilm-i nücûm öğrendiği gibi, târikat yoluna girerek tekmîl-i sülûk ile hilâfete na’il olmuştur. H. 1139/M. 1726 yılında vefât ederek Zal Mahmud Paşa Medresesi civârına defnedilmiştir.

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 100; Türk Hattatları, s. 132; Eyüp Sultan Tarihi, II, ss. 575-576.

 

 

 

İsmail Orman, 4 temmuz 2017

Reklamlar